lip

We inform that as of June 25, 2019 the District Court of Łódź – Śródmieście in Łódź implemented changes in the register of the KRS Entrepreneurs Registry for PINI POLONIA Sp. z o.o. (at present Animex K4 sp. z o.o.)

Valid registry data of the Company:
Animex K4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (short: K4 Sp. z o.o.)
Division: ANIMEX K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ K4 W KUTNIE  

Division’s address: ul. Wschodnia 21, 99-300 Kutno
 
Company address: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa